T Á J É K O Z T A T Ó

a 2021/2022. nevelési évre történő jelentkezésről

A járványhelyzetre tekintettel az óvodákba a 2021/2022. évre 2021. május 3-7. között – a személyes kontaktus elkerülése érdekében –  elektronikusan történik a jelentkezés az alábbiak szerint:

A 2021/22-es nevelési évre – a fent megadott időpontban – ügyfélkapun keresztül a  www.magyarorszag.hu – Önkormányzat menüpont felületen lehet jelentkezni az óvodákba.

Az a szülő, akinek nincs ügyfélkapuja, a tavalyi évhez hasonlóan a Szándéknyilatkozat kitöltésével e-mailben jelentkezhet. A Szándéknyilatkozat itt elérhető.

Az óvodai felvételi eljárás, az óvodák elérhetősége, körzetei és az óvodákról készült videó az Önkormányzat honlapján olvasható és megtekinthető.

Az óvodai felvételekkel kapcsolatban az óvodák vezetői és Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Intézményirányítási Osztályon az óvodai felvételekkel foglalkozó munkatársa: Rácz Edit 06 30 545 2132, e-mail cím: racz.edit@masodikkerulet.hu nyújt felvilágosítást.


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata az óvodai gyermekétkeztetés nyilvántartására, megrendelésére, lemondására és számlázására a https://www.bp2.imenza.hu internetes oldalon elérhető iMenza online rendszert biztosítja. A koronavírus okozta járványhelyzet miatt a papír alapú nyilatkozatok helyett online felületen tesszük lehetővé a szolgáltatás megrendelését és az ehhez szükséges regisztrációt.

Kérjük, hogy a www.bp2.imenza.hu oldalon az ÚJ TANULÓK BEIRATKOZÁSA AZ ÉTKEZTETÉSI RENDSZERBE adatlapot szíveskedjenek kitölteni. Az adatlapon az Iskola pontban tudják kiválasztani a listából a megfeleló óvodát (esetünkben: “270 Községház Óvoda).

A beiratkozási felületen, a “Hozzájárulok, hogy a megadott e-mail címen értesítéseket küldjenek…” kezdetű részen található Hozzájáruló nyilatkozatot szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és annak beszkennelt vagy lefotózott példányát elektronikus levélben a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. részére (etkeztetes@vf2.hu) eljuttatni.

Továbbá kérjük, hogy a kitöltött hozzájáruló nyilatkozat eredeti aláírással ellátott példányát
Irodánk címére (II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. – Étkeztetési Csoport 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.) szíveskedjen személyesen behozni vagy postán feladni
– legkésőbb az első óvodai napon az óvoda titkárságára leadni.

Kedvezményre való jogosultság igénybevétele esetén a 6. sz. mellékletet (itt letölthető) a megfelelő igazolásokkal, határozatokkal (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; tartósan beteg, vagy fogyatékos; családjában három, vagy több gyermeket nevelnek; nevelésbe vett) szíveskedjen az adatlap kitöltésével egyidejűleg az óvoda titkárságára eljuttatni. (E-mail formájában is eljuttathatja az óvoda titkárságára, de az eredeti példányokat legkésőbb az óvoda beiratkozás napján le kell adni.)
Speciális étkezési igény esetén érvényes szakorvosi (endokrinológus, allergológus, diabetológus, gasztroenteorológus) igazolást kérünk csatolni /diéta javaslat/ és e-mailben eljuttatni a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.-nek.

Esetleges kérdéseik esetén készséggel állnak rendelkezésükre munkatársaink az alábbi telefonszámon.

Köveskutiné Tábori Anna
Tel: 06 20 279 9394
Email: koveskuti.anna@vf2.hu

Együttműködésüket köszönjük:
II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. – Étkeztetési Csoport 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.


A II. kerületi óvodák felvételi körzetei

A Községház Utcai Óvoda és Kadarka Utcai Tagóvoda körzetébe tartozó utcákat ide kattintva megtekinthetik.


Kérjük, tekintsék meg a II. kerületi Önkormányzat megbízásából készült bemutatkozó videót!


Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az alapító okiratuk szerint jogosult óvodák címe