SZÁNDÉKNYILATKOZAT

ÓVODAI FELVÉTELRE


Alulírott szülő/törvényes képviselő
kérem gyermekem óvodai felvételét a

a körzetes óvodába,
Óvodába (választott intézmény)
Óvodába szakértői vélemény alapján
(Kérjük, hogy csak egy lehetőséget válasszanak!)

a 2020/2021-es nevelési évre.

Gyermek adatai (Kérjük az adatokat a hivatalos okmányoknak megfelelően kitölteni!)
Gyermek neve:
Születési hely, idő:
Állampolgársága:
Anyja leánykori neve:  
Apa neve:
Állandó lakcím (lakcímkártya szerint):
Tartózkodási hely:
A szülő e-mail címe:
Amennyiben választott óvodába kívánja beiratni gyermekét a körzetes óvoda megjelölése (Intézmény neve, címe):