Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata az óvodai gyermekétkeztetés nyilvántartására, megrendelésére, lemondására és számlázására a https://www.bp2.imenza.hu internetes oldalon elérhető iMenza online rendszert biztosítja. A koronavírus okozta járványhelyzet miatt a papír alapú nyilatkozatok helyett online felületen tesszük lehetővé a szolgáltatás megrendelését és az ehhez szükséges regisztrációt.

Kérjük, hogy a www.bp2.imenza.hu oldalon az „ÚJ GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA AZ ÉTKEZTETÉSI RENDSZERBE” adatlapot szíveskedjenek kitölteni. A beiratkozási felületen található „Hozzájáruló nyilatkozat” -ot szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és annak elektronikus (beszkennelt vagy lefotózott) példányát elektronikus levélben részünkre eljuttatni. Kérjük, hogy a kitöltött hozzájáruló nyilatkozat eredeti aláírással ellátott példányát

– a névjegyben szereplő Irodánk címére szíveskedjen személyesen behozni vagy postán feladni
– legkésőbb az első óvoda napon az óvoda titkárságára leadni.

Kedvezményre való jogosultság igénybevétele esetén a 6. sz. mellékletet a megfelelő igazolásokkal, határozatokkal (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; tartósan beteg, vagy fogyatékos; családjában három, vagy több gyermeket nevelnek; nevelésbe vett) szíveskedjen az adatlap kitöltésével egyidejűleg az óvoda titkárságára eljuttatni. (E-mail formájában is eljuttathatja az óvoda titkárságára, de az eredeti példányokat legkésőbb az óvoda beiratkozás napján le kell adni.)
Speciális étkezési igény esetén érvényes szakorvosi (endokrinológus, allergológus, diabetológus, gasztroenteorológus) igazolást kérünk csatolni /diéta javaslat/ és e-mailben eljuttatni a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.-nek.

Esetleges kérdéseik esetén készséggel állnak rendelkezésükre munkatársaink az alábbi telefonszámainkon.

Köveskutiné Tábori Anna
Tel: 06 20 279 9394
Email: koveskuti.anna@vf2.hu

Együttműködésüket köszönjük:
II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. – Étkeztetési Csoport 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130


Kérjük, tekintsék meg a II. kerületi Önkormányzat megbízásából készült bemutatkozó videót!


A II. kerületi óvodák felvételi körzetei

A Községház Utcai Óvoda és Kadarka Utcai Tagóvoda körzetébe tartozó utcákat ide kattintva megtekinthetik.


Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az alapító okiratuk szerint jogosult óvodák címe