II. kerület Községház Utcai Óvodában dolgozó munkatársaim nevében szeretettel köszöntöm az érdeklődő szülőket!

Óvodánkról

A Községház Utcai Óvoda a II. kerületben, Pesthidegkúton, családi házas zöldövezetben helyezkedik el. Az óvoda két épületben, összesen 7 (homogén és vegyes) csoporttal működik, a Községház u. 4. sz. címen található óvodában 3 csoporttal és a Kadarka u. 1. sz. alatti tagóvodában 4 csoporttal.

A galériához kattintson a képre!

A Községház u. 4. sz. óvoda épülete 2017-ben teljes felújítás alá került.  A jelentős átalakítás során kívül-belül megújult. A Hidegkúti út 220. sz. alatti régi építésű tagóvoda 2019 év végéig működött óvodaként. Helyette a Kadarka u. 1. sz. alatt épült új, a mai kor igényeinek megfelelő korszerű óvoda fogadja 2020. januárjától az óvodás gyermekeket.

Mindkét óvodánk jól felszerelt, a változatos tevékenységekhez szükséges eszközök biztosítottak. Tárgyi eszközeinket és felszerelésünket folyamatosan bővítjük, ehhez a költségvetési kereten túl felhasználhatjuk az óvoda alapítványának bevételeit és nyertes pályázataink többletforrását. A gyermekek számára a biztonságos, harmonikus, családias légkört, – a „befogadó” közeget – minden csoportban az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő munkatársak (dajkák, pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógiai asszisztensek, konyhai dolgozók, stb.) teljes mértékben biztosítják. Nevelőtestületünk kiváló szakmai tapasztalattal, szaktudással rendelkezik, és folyamatos önképzéssel igyekszik megfelelni a mai kor társadalmi elvárásainak, szakmai kihívásainak.

Óvodánk kiemelt nevelési területe a környezeti nevelés és az egészséges életmódra való nevelés. A gyermekeknek a természethez fűződő pozitív érzelmi viszonyát a tevékenységek gazdag kínálatával, a környezeti nevelés komplexitásának érvényesítésével, közvetlen tapasztalatszerzés útján alakítjuk. Több alkalommal kirándulunk, sétálunk a környéken, megfigyeljük a természeti jelenségeket, környezetünk növényeit.  Sokat tartózkodunk a gyermekekkel szabad levegőn, a mindennapos mozgáshoz óvodáink tágas udvarai számtalan lehetőséget biztosítanak.

Az elnyert Zöld óvoda címünk és a Pedagógiai programunk alapján a külső világ tevékeny megismerését az évszakok, zöld jeles napok, hagyományok és ünnepek köré szervezzük.

Zöld jeles napjaink:

 • Állatok Világnapja,
 • Víz Világnapja,
 • Föld Napja,
 • Madarak és Fák napja.

Több nyílt programot szervezünk, melyre a szülőket is meghívjuk pl.:

 • egészséges életmód program
 • adventi kézműves nap
 • tavaszi jeles napok rendezvény

Nyitott programjainkon mindig számíthatunk a szülők aktív közreműködésére, törekszünk a kölcsönös együttműködésre. Nevelő munkánkat a szakmaiság és a gyermekek mindenekfelett álló érdekét szolgáló szempontok határozzák meg. A gyermekek eltérő fejlődési ütemét figyelembe véve szeretetteljes és elfogadó légkörben segítjük személyiségük harmonikus fejlődését. Játékban integrálva fejlesztjük értelmi képességeiket, érzékelésüket, észlelésüket, gondolkodásukat.

Célunk a gyermekek életre való felkészítése, önállóságuk fokozása tapasztalati élmények nyújtásával, játékkal, változatos tevékenykedtetéssel, az egyéni szükségletek és életkori sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével a családi nevelést kiegészítve:

 • érzelmileg gazdag
 • önmagukat értékelni, kifejezni tudó
 • a másságot elfogadó
 • hagyományokat ismerő
 • minél teljesebb személyiségek kibontakoztatása.

Intézményünkben logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus foglalkozik a segítségre szoruló gyermekekkel.

Lehetőséget biztosítunk fakultatív jellegű délutáni programoknak: zene-ovinak, néptáncnak, hittan foglalkozásnak, angol nyelvű foglalkozásnak, foci sulin, úszásoktatáson való részvételnek.

Intézményünknek létrehozott alapítványa is támogatja, hogy az óvodánkba járó gyermekek még több és színesebb programokon, foglalkozásokon tudjanak részt venni, hogy élményekben gazdagon tölthessék el óvodás éveiket.

Az alapítvány neve: Községház utcai óvoda és tagóvodájának gyermekeiért Alapítvány.
Adószáma: 18512960-1-41 számlaszáma: 10918001-00000037-79680026

Arra törekszünk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat intézményünkben, olyan kiegyensúlyozott, boldog gyermekek legyenek, akik képesek lesznek megfelelni az iskolai elvárásoknak. Mindezt szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben és élményekben gazdag óvodai élet megteremtésével, gyermekközpontú nevelőmunkával kívánjuk elérni.

A honlapunkon közzétett dokumentumok:

Sándorfi Lászlóné
intézményigazgató