Gyermekétkeztetés ügyintézése

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata az óvodai gyermekétkeztetés nyilvántartására, megrendelésére, lemondására és számlázására a https://www.bp2.imenza.hu internetes oldalon elérhető iMenza online rendszert biztosítja.

Kérjük, hogy a www.bp2.imenza.hu/bejelentkezes oldalon az ÚJ ÉTKEZŐK JELENTKEZÉSE AZ ÉTKEZTETÉSI RENDSZERBE adatlapot szíveskedjenek kitölteni.

A beiratkozási felületen található Hozzájáruló nyilatkozatot szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és annak elektronikus (beszkennelt vagy lefotózott) példányát elektronikus levélben részünkre eljuttatni. (koveskuti.anna@vf2.hu)

Kérjük, hogy a kitöltött hozzájáruló nyilatkozat eredeti aláírással ellátott példányát Irodánk címére (II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. – Étkeztetési Csoport, 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.) szíveskedjen személyesen behozni vagy postán feladni.

Kedvezményre való jogosultság igénybevétele esetén (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) – minden nevelési évben kötelező kitölteni – a 6. sz. mellékletet a megfelelő igazolásokkal, határozatokkal (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; tartósan beteg, vagy fogyatékos; családjában három, vagy több gyermeket nevelnek; szülői nyilatkozattal igénybe vett kedvezmény; nevelésbe vett) szíveskedjen az adatlap kitöltésével egyidejűleg az óvoda titkárságára eljuttatni. (E-mail formájában is eljuttathatja az óvoda titkárságára, de az eredeti példányokat legkésőbb az óvoda első napján le kell adni.)

Diétás étkezéshez kapcsolódó tudnivalók: (nem feltétlenül kapcsolódik a tartós betegség kedvezményhez)
Diétás étrend igényléséhez feltétlenül szükséges a jogszabályban nevesített szakorvos igazolása (gasztroenterológiai, diabetológiai, endokrinológia vagy allergológiai szakvélemény).
Házi gyermekorvosi igazolás nem elegendő! Az igazolást /diéta javaslat/ kérünk csatolni és e-mailben eljuttatni a koveskuti.anna@vf2.hu címre.

Esetleges kérdéseik esetén készséggel állnak rendelkezésükre munkatársaink az alábbi telefonszámokon.

Köveskuti Anna
étkezési asszisztens
Mobil: 06 20 279 9394
Email:
koveskuti.anna@vf2.hu

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. – Étkeztetési Csoport
1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.
Tel: 06 1 491 0580
Email: etkeztetes@vf2.hu

A hozzájáruló nyilatkozat és a 6.sz melléklet innen is letölthető és kinyomtatható:
Hozzájáruló nyilatkozat
6. sz. melléklet

Felhívjuk a kedves Szülők figyelmét, hogy a 6. sz. mellékletben található a nettó minimálbér összegének 130 %-a a 2023. évben: 200.551 Ft